corpo

Unha das nosas actividades complementarias

“UN CORPO 10? UN CORPO SAN” é o título dunha das actividades complementarias que ofertamos para organismos públicos e privados. Nela propoñemos que os nenos e nenas traballen coas imaxes estereotipadas dos corpos perfectos, os conceptos de éxito e beleza e a importancia da saúde. Todo con dinámicas activas e participativas que fomentan tamén a[…]