Propiedade intelectual e industrial

Educultoras,s. coop. galega educativa e cultural” é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, á excepción dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.

Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de “Educultoras, s. coop. galega educativa e cultural“. Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida a “Educultoras,s. coop. galega educativa e cultural” de xeito gratuíto. Non debe enviarse información que non poida ser tratada deste modo.Todos os produtos e servizos destas páxinas que non son propiedade de “Educultoras, s. coop. galega educativa e cultural” son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Soamente aparecen na web de “Educultoras, s. coop. galega educativa e cultural” para os efectos de promoción e de recompilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que puidese xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel se desenvolve serán competentes os Xulgados de Santiago de Compostela, renunciando expresamente o usuario/a a calquera outro foro que puidese corresponderlle.